Попълни формата за регистрация, за да заявиш участие на дете

Чрез настоящата Декларация заявявам следното:

1.Запознат съм с програмата, условията и цените за провеждане на Спортен Летен Камп. С попълването и изпращането на формата за регистрация се съгласявам с тях;

2.Декларирам, че детето ми посещава Спортен Летен Камп по свое желание и с моето съгласие като родител / настойник;

3.Декларирам, че детето ми не е заразно болно и не е било в контакт със заразно болни хора през последната една календарна седмица;

4.Не ми е известно членове на моето семейство да са заразени с Covid-19;

5.Запознат/а съм с доброволния характер на предоставяне на данните (моите лични и на моето дете) при попълване на формата за регистрация, както и последиците от непредоставянето им.

6.С попълването и изпращането на формата за регистрация давам съгласието си личните ми данни, заедно с тези на детето ми, да бъдат събрани и обработвани от СД „Олимпия Футбол Клуб – гр. София” с цел регистрация в Спортен Летен Камп. Съгласявам се данните да бъдат предоставени на дружества партньори на СД „Олимпия Футбол Клуб – гр. София”, които извършват застрахователна, медицинска или друг вид грижа, свързани с обучението, безопасността и изхранването на детето ми.

7. Съгласна/Съгласен съм детето ми да бъде снимано по време на престоя и заниманията в Спортен Летен Камп, а материалите използвани за маркетингови и рекламни цели на СД „Олимпия ФутболКлуб –гр. София”, както и техни партньори, подпомагащи дейността на клуба – напр.публикуване на снимките в сайт, в социалните мрежи, на хартиен носител, създаване навидеоклипове и др. подобни материали.

8. Запозната /Запознат съм, че имам право на достъп, на коригиране и заличаване на събраните данни.

9. Попълвам Регистрационната форма за Спортен Летен Камп (по – долу в страницата) в качеството ми на родител / настойник на детето, което ще участва. 

С попълването и изпращането на формата за регистрация, потвърждавам съгласието си с цените, условията и програмата на Спортен Летен Камп, както и с предоставянето на лични данни на мен и моето дете.

Свържи се с нас

Работно време

Понеделник - петък
08:00 - 17:30 часа

Място на провеждане

с.к. Овергаз Арена

Ръководител Кампове

0882 64 94 14

Пиши ни тук

letencamp@gmail.com